Förutsättningar och priser för fisket i Sandbäcksdammarna 2024

 

Stora Sandbäcksdammen

Under sommaren är fiskemetoderna flugfiske med flugspö och fluglina samt spinnfiske med spinnare, skeddrag eller vobbler tillåtet. Även flugfiske med plastkula och fluga är tillåtet. Fisket får bedrivas från land eller genom vadning.

Säsongskort – säljs till medlem och gäller för fiske i öppet vatten under perioden 2024-03-01 — 2024-12-31.

Dagskort – säljs till medlem och även till icke medlem som då ska vara i medlems sällskap, och gäller för kalenderdygn.

Vinterfiske från is är tillåtet och för det gäller dagskort.

Lilla Sandbäcksdammen

Under sommarsäsongen är fiskemetoden flugfiske med flugspö och fluglina det som är tillåtet, och då från land eller genom vadning.

Säsongskort – säljs till medlem och gäller för fiske i öppet vatten under perioden 2024-03-01 — 2024-12-31.

Dagskort – finns inte för fiske under sommarsäsongen.

Vinterfiske från is är tillåtet och för det gäller dagskort.

Tredje Sandbäcksdammen

Under sommarsäsongen är fiskemetoden flugfiske med flugspö och fluglina det som är tillåtet. Fisket får då endast ske från någon av de båtar som finns vid fiskevattnet, och som ingår i fiskekortsavgiften.

Säsongskort – säljs till medlem och gäller för fiske i öppet vatten under perioden 2024-03-01 — 2024-11-30.

Dagskort – finns inte för fiske under sommarsäsongen.

Vinterfiske från is är tillåtet och för det gäller dagskort.

Vinterfiske i Sandbäcksdammarna

Under vintersäsongen är pimpelfiske från is tillåtet i alla tre Sandbäcksdammarna mot lösande av dagskort. Vid pimpelfiske får som agn användas mask, maggot eller räka.

Fiskekort

Säsongskort säljs endast av Tore Isaksson tel 070-573 1009.

Du kan även betala in avgiften för säsongskort på Swish nr 123 056 5879 eller på bankgiro 5661- 4811. Det är endast medlem som får lösa säsongskort vilket gäller för fiske i öppet vatten.

Dagskort säljs både till medlem och icke medlem, vilken då måste vara i medlems sällskap. Dagskort köps vid varje enskilt tillfälle. Nedan ser du var du kan köpa dagskort. Om du är medlem kan du även köpa dagskort via Swish. Då betalar du in avgiften på vårt Swishnr 123 056 5879. Du kan även betala för icke medlem som är med dig som sällskap. Avgiften ska vara inbetald innan fisket påbörjas, och vid inbetalningen ska du i fältet för meddelanden notera namn på den som fiskar samt datum då dagskortet gäller. Efter avslutat fiske är du skyldig att via SMS till 070-573 1009 sända in fångstrapport där du anger ditt namn och fångst i antal och vikt.

Max två regnbåge och öring får behållas per dagskort respektive per dygn för säsongskort.

Säsongskort                                                           Senior (fr 18 år)       Junior
Stora Sandbäcksdammen                                     1300 kr                      650 kr
Stora & Lilla Sandbäcksdammen                         1900 kr                      1000 kr
Stora, Lilla & Tredje Sandbäcksdammen            2500 kr                      1300 kr

Dagskort                                                                 Senior (fr 18 år)       Junior
Medlem                                                                    230 kr                        100 kr
Icke medlem                                                            320 kr                        190 kr

 

Fiskekort säljs av:

Tore Isaksson (säsongskort) – Frövägen 3, Hovmantorp – Tel: 070-573 10 09
Roland Hermansson – Skolgatan 6, Hovmantorp – Tel: 070-594 08 06
Cityfiske – Mörners väg 102, Växjö – Tel: 0470-172 55

 

Tillsynsmän — SFK Spinn har medlemmar som också fungerar som tillsynsmän och är godkända av Länsstyrelsen.

SFK SPINN

Swish nr 123 056 5879
Bankgiro nr 5661-4811