Sandbäcksdammarna – vårt klubbvatten

Sandbäcksdammarna – är vårt klubbvatten där vi fiskar regnbåge och öring. Vattnet ligger ca sex km NV Hovmantorp. Vattnet består av tre åtskilda vatten vilka ligger i nära anslutning till varandra. Senaste tillskottet, som togs i bruk våren 2020, är det fiskevatten som vi kallar Tredje Sandbäcksdammen. Vårt gällande arrendeavtal med Sveaskog omfattar alltså numera tre olika fiskevatten, vilka vi nu har under ”vårt beskydd”. Med detta avtal har vi också försäkrat oss om att vi har det totala ansvaret och förvaltningen av dammarna. Det innebär att våra intentioner att skapa ett förstklassigt vatten, där vi i framtiden kan fiska efter regnbåge och öring har förstärkts. Vi har med början 2018 aktiverat arbetet med att reduktionsfiska, vilket innebär att vi med hjälp av två ryssjor/bottengarn tar bort så mycket som möjligt av de arter som inte är önskvärda där. Det gäller då vitfisk, småabborre, gädda samt kräftor. Målsättningen med denna åtgärd är att skapa en miljö i vattnet som innebär att insektslivet utvecklas, och därmed ger en vattenyta med vakande fisk.

Området där Sandbäcksdammarna finns är en grustäckt, där endast en liten vattenspegel fanns innan brytningen tog sin början. Då klubben var med i stort sett från allra första början, har vi genom ett fint samarbete med entreprenören haft möjlighet att komma med ideer och påverka utformning. Som exempel kan nämnas att öarna anlagts efter våra önskemål liksom bäckens placering med dess inlopp.

Klubbens målsättning med ett eget klubbvatten är att skapa möjligheten för intresserade medlemmar att på hemmaplan ge tillfället att fiska efter regnbåge och öring. Efter hand har vi skapat oss möjligheten att ha en bred variation när det gäller storleken på fisken. Detta genererar då också en ”vildvattenskänsla”, då vissheten om att storleken på fisken som tar flugan eller spinnaren kan variera mycket. Storleken på fisken som sätts ut varierar från 6 hg och upp till ca 3 kg. Merparten ligger dock inom viktintervallet 0,8 till 1,8 kg. För SFK Spinn är fiskens kvalitet av högsta betydelse, och våra leverantörer sedan ett antal år värnar om att leverera den kvalitet som vi önskar. När vi pratar kvalitet är det fiskens form och dess fenor vi syftar på. Här är vi beredda att betala rätt pris för rätt kvalitet.

Att befinna sig vid Sandbäcksdammarna ska inte bara handla om fiske. Vi arbetar mycket för att hela området ska vara tilltalande. För att skapa så bra förutsättningar som möjligt har vindskydd med grillplatser anlagts. Här kan man i en härlig miljö njuta av den medhavda fikan eller grilla sin korv. För att göra området tillgängligt och lagom fiskvänligt sker det löpande underhåll av stigar och kastplatser.

Fisket vid Sandbäcksdammarna bedrivs i första hand under sommarsäsongen, men vi kan verkligen rekommendera att testa fisket även under vintern. Då är pimpelfiske efter regnbåge och öring en riktigt häftig upplevelse.

 

 

Stora Sandbäcksdammen – har en yta på ca 4 ha som vi tog i bruk redan 1983. Det finns ett inflöde i form av en liten bäck som tidigare hade en kalkdoserare för att säkerställa rätt vattenkvalitet. Sedan mitten av 90-talet är doseraren borttagen och nu sker kalkningen uppströms via skogs –och våtmarkskalkning, och då med hjälp av helikopter. Dessa åtgärder har visat sig skapa en mycket bra och jämn vattenkvalitetet.

I Stora Sandbäcksdammen sätts det ut regnbåge och numera också öring. Fiskemetoderna som gäller under sommaren är flugfiske och spinn/haspelfiske, och då från land eller genom vadning. Under vintern gäller pimpelfiske från isen.

Lilla Sandbäcksdammen – har en yta på ca 2 ha och här tog det sin början 1992. Lilla Sandbäcksdammen har inte något tillflöde i form av någon bäck, utan här sker regleringen via grundvattnet. Vattnet har ett högt Ph-värde med bra kvalitet. Under våren kan vattnet dock upplevas som grumligt, vilket har sin förklaring i att grundvattnet trycks upp ur botten, vilket sätter bottensegmentet i rörelse.

I Lilla Sandbäcksdammen sätts det ut både regnbåge och öring. Här är det endast flugfiske med flugspö och fluglina som gäller under sommaren, och då från land eller genom vadning. Under vintern är det pimpelfiske från isen som är tillåtet.

Tredje Sandbäcksdammen – har en yta på ca 3 ha som togs i bruk våren 2020. Detta vattnet har inte heller något tillflöde i form av någon bäck, så det är grundvattnet som sköter regleringen även här. 

I Tredje Sandbäcksdammen finns det regnbåge och öring som vi fiskar efter. Det är flugfiske med flugspö och fluglina som gäller och då från båt. För att fiska här löser man säsongskort som gäller under sommarsäsongen, och i den avgiften ingår då också tillgång till båt. Det finns tre båtar där, med undantag för tillfällen då en båt används för reduktionsfisket. Att valet föll på detta upplägget har sin grund i att det växer mycket vegetation ända ner till vattnet, och att röja för att göra fiskeplatser från land är inte aktuellt. Detta fisket kommer då istället att ge möjlighet till ett spännande flugfiske från sjösidan, där överhäng av vegetation skapar platser där fisken då kan patrullera under sina födosök. Under vintern är det pimpelfiske från is som gäller även här.

Villkor och regler för fisket i Sandbäcksdammarna hittar du under fliken ”Regler för fisket i Sandbäcksdammarna” samt ”Förutsättningar och priser för Sandbäcksdammarna”.

Har du någon fråga gällande Sandbäcksdammarna är du välkommen att kontakta Tore Isaksson på tel 070-573 1009 eller Roland Hermansson på tel 070-594 0806.

SFK SPINN

Swish nr 123 056 5879
Bankgiro nr 5661-4811