Regler för fisket i Sandbäcksdammarna

Fiskekort För att ha tillstånd för fiske krävs att du är medlem samt har löst fiskekort i form av dagskort eller säsongskort. Dagskort kan även lösas av icke medlem, men som då ska vara i medlems sällskap. Fiskekortet är personligt och ska finnas med vid fisket. Har betalningen av dagskort gjorts via Swish, ska den vid anmodan visas via telefonen.

Stora Sandbäcksdammen – Under sommarsäsongen är fiskemetoderna flugfiske med flugspö samt spinnfiske med spinnare, skeddrag eller vobbler tillåtet. Även flugfiske med plastkula och fluga är tillåtet. Fisket får bedrivas från land eller genom vadning.

Säsongskort – säljs till medlem och gäller för fiske i öppet vatten under perioden 2024-03-01 — 2024-12-31.

Dagskort – säljs till medlem och även till icke medlem som då ska vara i medlems sällskap, och gäller för kalenderdygn.

Vinterfiske från is är tillåtet och för det gäller dagskort.

Lilla Sandbäcksdammen – Under sommarsäsongen är fiskemetoden flugfiske med fluglina det som är tillåtet, och då från land eller genom vadning.

Säsongskort – säljs till medlem och gäller för fiske i öppet vatten under perioden 2024-03-01 — 2024-12-31.

Dagskort – finns inte för fiske under sommarsäsongen.

Vinterfiske från is är tillåtet och för det gäller dagskort.

Tredje Sandbäcksdammen – Under sommarsäsongen är fiskemetoden flugfiske med fluglina det som är tillåtet. Fisket får då endast ske från någon av de båtar som finns vid fiskevattnet, och som ingår i fiskekortsavgiften.

Säsongskort – säljs till medlem och gäller för fiske i öppet vatten under perioden 2024-03-01 — 2024-11-30.

Dagskort – finns inte för fiske under sommarsäsongen.

Vinterfiske från is är tillåtet och för det gäller dagskort.

Ett spö – vid allt fiske gäller ett spö per fiskekort. Dock är det tillåtet för medlems barn som under året fyller högst 12 år att fiska på förälders fiskekort. Fortfarande gäller max två regnbågar eller öringar per fiskekort.

Max två fiskar – antal regnbåge eller öring som får behållas är två per dagskort respektive per dygn för säsongskort. När du fångat och avlivat två regnbåge eller öring är fortsatt fiske förbjudet, och eventuellt fortsatt fiske kräver då nytt fiskekort.

Vinterfiske – gäller vid pimpelfiske från is, och som agn får användas mask, maggot eller räka.

Tillåtna fiskemetoder – det är endast de ovan nämnda fiskemetoderna, beten och agn som är tillåtna, alltså inte fiske via mete med/utan flöte och då med powerbite, mask eller liknande.

Fångstrapport – efter avslutat fiske är du skyldig att lämna fångstrapport i därför avsedd låda.

Ansvar – som medlem, utöver att du ska följa gällande regler, är du även ansvarig för att se till att reglerna efterlevs av andra fiskande. Upptäcker du någon som inte följer gällande regler ska du påtala det samt kontakta någon av nedan kontaktpersoner.

Påföljd – om du inte följer gällande regler för fisket vid Sandbäcksdammarna, förbehåller sig SFK Spinn rätten att konfiskera erlagda avgifter för medlemskap och fiskekort, och därmed uteslutning ur SFK Spinn. Detsamma gäller om du har med dig icke medlem som löst/ej löst fiskekort och som inte följer regelverket.

Grillplatser – det är endast där som du får göra upp eld när inte andra regler gäller. Du är också ansvarig för att städa upp efter dig och ta med dig soporna hem.

Kontaktpersoner och tillsynsmän

Per Andersson 076-342 7601

Tore Isaksson   070 – 573 1009

Kjell Engström  070 – 250 3600

Roland Hermansson 070 – 594 0806

Tobias Nilsson   070 – 539 7096

Christian Leinerud 070-406 7367

Roger Ström    070 – 880 7597

Benno Fransson 072-716 9850

Stefan Söderberg 073-322 9497

Patrik Wilhelmsson 070-836 2510

Niklas Isaksson 070-377 7603

SFK SPINN

Swish nr 123 056 5879
Bankgiro nr 5661-4811