Gösadraget 2015

av | jun 10, 2015

Lördagen den 6 juni var det åter dags för SFK Spinn’s tävling Gösadraget. Efter en maj månad med kyligt väder och framförallt väldigt mycket blåst, artade sig denna lördag till en vädermässigt mycket bra dag. Så blev det, men dock med en ökande vind de sista två timmarna av tävlingen, vilket man kunde acceptera.Startfältet på 32 team ankom i de allra flesta fall i mycket god tid på morgonen, så att sjösättning mm löpte på i en fin rytm. Fanns även några team som ankommit under fredagen, vilka då redan var i sjön med sina båtar. Det var visst lite träning och lokalisering av sjön Rottnen som stod på dagordningen för dessa team.

Dagens fiske visade sig vara rätt så segt när det gällde att ta de gösar som var minst 50 cm, som var minimimåttet för inmätningen. Antalet godkända gösar att mäta in var max tre styck per team. Tävlingens regler sa att både vertikal och trolling var de metoder som tilläts, och med max fyra spö i båten.

All fångstrapportering skulle ske löpande via MMS och efter hand som fångsten gjordes. Det visade sig vara ett upplägg som fungerade mycket väl, vilket då också innebar att resultatlistan var klar endast några minuter efter tävlingstidens slut. Hur det gick för de olika teamen kan ses i nedan resultatlista, men en summering säger att det togs totalt 37 gösar som mättes in.  Av de 32 teamen var det 6 team som mätte in full pott, alltså tre gösar. Fem team mätte in två gösar var, och resterande nio gösar togs av olika team. Den summeringen innebär att det var 12 team som gick tomhänta i denna tävling.

Team Gözbänderz, som blev tävlingens segrare både sammanlagt men också för största gös, var även med vid tävlingen i juni 2014. De tog då hand om en tredje plats, så ett konstaterande kan väl få lov att vara att våra vänner från Halmstad verkar trivas med fisket i sjön Rottnen.

Reglerna sa också att gädda över 70 cm och abborre över 30 cm fick mätas in. Där var Team Oserigös framgångsrik med sin sammanlagda 10:e plats samt en gädda på 73 cm som tävlingens längsta. Det togs även en abborre på 31 cm som mättes in av TeamTre Drag. Avslutningsvis ett stort tack till alla tävlande och till våra sponsorer, men också till alla medlemmar som drar ett stort lass för att ”ro tävlingen i hamn”.

Det finns en förhoppning om att vi tar nya friska tag för att genomföra även ett Gösadrag 2016, och då är vår förhoppning att vi ses igen.

//SFK Spinn

Tore Isaksson

Resultat Gösadraget 2015