Gösadraget 2016

av | jun 9, 2016

Årets tävling hölls denna gången på söndagen den 5 juni, dagen innan flaggdagen den 6:e. Det innebar att ett stort antal team med lång färdväg anlände redan under lördagen, och då blev det naturligtvis tillfälle till lite ”träning” ute på sjön Rottnen. Tävlingstiden hade förlängts, så i år började fisket kl 08.30 och avslutades kl 17.00 Detta med lite längre tävlingstid har efterfrågats då en del team har förhållandevis långt att köra, och vill därför få ut så mycket som möjligt av dagen och tävlingen.Vi hade under en tid innan tävlingen haft ett stabilt och bra väder, och så blev det även denna dag. Mycket sol och en svag vind gjorde livet på sjön mycket behagligt.

De team som inte anlänt under lördagen ankom successivt under morgonen, vilket innebar att sjösättningen av båtarna löpte på i ett fint tempo. Totalt var det 36 team som kom till start, vilket var det största antalet i Gösadragets 6-åriga historia.

Dagens fiske bedömdes som rätt så bra sett till antalet gös som fångades. Just nu befinner sig Rottnen i en fas med ganska mycket smågös, men totalt mättes det in 95 gösar. Antalet som fick mätas in per båt team var max tre med minimimåttet 50cm.

Tävlingens regler sa att både vertikal och trolling var de metoder som tilläts, och med max fyra spö i båten. Då det var en C&R-tävling återutsätts normalt all fisk, men vid dagens tävling rekomenderades de tävlande att ta med till hamn den mindre gös som fångades och som var under 50cm. Detta för att ”lätta” lite på beståndet av smågös i sjön. Dessa fiskar skänktes till ortsbefolkningen som var på plats för att titta på avslutningen och prisutdelningen. Detta var ett mycket uppskattat initiativ tycktes det.

All fångstrapportering utfördes löpande via mms och efter hand som fångsten gjordes. Det visade sig vara ett upplägg som fungerade mycket väl, vilket då också innebar att resultatlistan var klar endast några minuter efter tävlingstidens slut.

Hur det gick för det gick för de olika teamen kan ses i nedan resultatlista, men en summering säger att det togs totalt 95 gösar som mättes in. Av dessa låg 76 gösar till grund för den slutgiltiga resultatlistan. Av de 36 teamen var det 20 team som mätte in full pott, alltså 3 gösar. Fyra team mätte in två gösar vardera, och resterande åtta gösar togs av övriga team. Den summeringen innebär att det var fyra team som gick tomhänta på gös. Det togs också tre gäddor över 70cm där Team Oflyt lade beslag på priset ”längsta gädda” med en fisk på 74 cm. Vi efterlyser fortfarande den första gösen över 80cm i fångstrapporterna, men att de finns där har vi fått mer än en kommentar till. Så låt oss hjälpas åt att 2017 ta gös som mäter minst 80cm!

Team HardCore Lures TBF från Vetlanda blev tävlingens segrare både sammanlagt och med den längsta gösen som mätte 76cm. De var även med vid tävlingen 2015 och hamnade då på en nionde plats. Ett stort grattis till Billy och Tobias!

Nämnas ska att i toppen av resultatlistan hittar vi teamen Tusse och Bottenskrap, som hamnade på 2:a resp 4:e plats, som rattas av medlemmar från SFK Spinn vilket gläder oss mycket. Detta året kom team Scandica från Ljungby på en 3:e plats, vilket visar på ett bra fiske av teamet då de förra året fixade en 2:a plats.

Avslutningsvis ett stort tack till alla tävlande och till våra sponsorer, men också till alla medlemmar som drar ett stort lass för att ”ro tävlingen i hamn”. Det finns en målsättning och ambition att vi 2017 kör en ny upplaga av Gösadraget, och då är vår förhoppning att vi ses igen.

SFK Spinn // Tore Isaksson

Resultat Gösadraget 2016