Gösadraget 2022

av | jun 8, 2022

Tävlingen hölls söndagen den 5 juni. Det innebar att några team anlände redan under lördag em. Då regelverket inte tillåter för de tävlande att fiska i Rottnen de tre närmsta dagarna innan tävlingen, så finns det utrymme för det nog så viktiga sociala pratet för dessa tävlande.

Detta året var den elfte gången som tävlingen hölls, efter två år som ställts in med anledning av pandemin som drabbade oss under 2020 och 2021.

Vädret var redan på morgonen underbart fint, lugnt med en blå himmel, vilket visade sig hålla i hela dagen. Allt detta gjorde dagen till en behaglig stund på sjön.

Sjösättningen av de tävlande ekipagen löpte på i ett fint tempo med början redan vid ca kl 06.00. Det var 30 team som kom till start med deltagare som kom från en linje söder om Enköping – Borås. Startmötet tog sin början kl 08.00 och då var samtliga team på plats och redo. Då gick vi igenom reglerna för tävlingen, och i samband med det lottades fyra team för besiktning av båt och utrustning.

Nytt för i år var att även spinnfiske var tillåtet, utöver vertikal -och trollingmetoderna. Detta med anledning av elektronikens utveckling som möjliggör spinnfiske mot fiskeko som upptäcks i båtens närhet. För första gången under tävlingens historia så hade vi också tre kajaker på startlinjen.

Klubbens ”ständige” sekreterare Stefan Söderberg var återigen utsedd till startman, och med förtjusning lät han ”oljudet” ljuda prick kl 08.30.

Under tävlingens gång rapporterades det in ett antal godkända gösar och gäddor. Antalet gösar som räknas vid inmätningen är de tre längsta per team, och då med minimimåttet 50 cm. Tävlingens regler är att max fyra spö tillåts att ta med i båten under tävlingen. Då det är en C&R-tävling återutsätts all gös men vid dagens tävling rekommenderades de tävlande att ta med till hamn den mindre gösen som fångades och som var under 50 cm. Detta för att ”lätta” lite på beståndet av mindre gös i sjön. Dessa fiskar skänktes till ortsbefolkningen som var på plats i stort antal för att titta på avslutningen och prisutdelningen. Mycket uppskattat iniativ till en stundande festmåltid tyckte publiken.

All fångsrapportering sker löpande efter hand som fångsten gjordes och då via mms. Det innebär att resultatlistan är klar endast några minuter efter tävlingstidens slut.

Hur det gick för de olika teamen kan ses i resultatlistan här på sidan, men en summering säger att det mättes in totalt 63 gösar och 7 gäddor som var godkända. Av de 30 teamen var det 11 team som mätte in full pott, alltså tre godkända gösar, men det var också 8 team som blev helt utan godkända gösar denna dag.

Det togs också 7 gäddor över 70 cm där Team FishnChris med Christoffer Strömberg lade beslag på priset ”längsta gädda” med en fisk på 97 cm. Vi hade även i år hoppats på att få se den första gösen över 80 cm i fångsrapporterna, men så blev tyvärr inte fallet. Längst gös togs av Team Bottenskrap med en fin fisk på 76 cm.

”Hemmateamet” Bottenskarap med Kjell Engström och Björn Nordgren blev tävlingens segrare med sammanlagt 200 cm. Andra plats, som också hade 200 cm, lade Team BMK med Amar Kulo från Borås beslag på. Där avgjorde längsta gös till Bottenskraps fördel. Tredje plats tog Team Zander Brothers 1 med Glenn Juthe Svensson från Forserum hand om med 199 cm. Med andra ord en mycket jämn tättrio.

Årets prisbord var även i år välfyllt med priser till de 10 högst placerade teamen, och där de tre första även fick priser i form av kontanter. Det var även pris till längsta gös och till längsta gädda. Priset för längsta gös var som traditionen säger en glaspjäs i form av en fisk från Kosta Boda. Även i år var det vår medlem Crille Fred Andersson dom fixar så att vi får det fina priset till prisbordet. Priset för längsta gädda var en tavla med en gädda som motiv. Tavlan är målad och skänkt av konstnären Stig Karlsson från Hovmantorp. Vandringspriset i form av en glaspjäs, förses med det vinnande teamets namn som också får ha den i sin ägo till nästkommande års tävling. Detta priset har våra glasarbetande vänner med Pelle Willysson i spetsen på Kosta Boda hjälpt oss med.

Prisbordet erbjöd också de team som inte lyckats registrera någon godkänd gös eller gädda att delta i en lottdragning, där priset var en fiskeguidning med DcLures i någon sjö i Växjös närhet. Den lotten vann Team Beerbuddies från Lessebo, som nöjda kunde konstatera att detta var en riktigt bra tävling där man vinner ett kanonpris utan att ha tagit någon fisk under tävlingen……

Vi har under alla år haft Oxnabbens Båthamn som utgångspunkt för vår tävling. Den är perfekt för oss med en bra ramp och vid den tiden då tävlingen är finns det mycket lediga bryggplatser, samt gott om parkering. Sist men inte minst så är också miljön mycket trevlig. Ett stort tack till Sören Gunnarsson, ordf i båtklubben, som är den som ger oss dessa fina förutsättningar.

Nytt för i år var att Folket Hus tagit hand om försäljningen av morgonfikat, liksom fikat under eftermiddagen i samband med prisutdelningen.

Avslutningsvis ett stort tack till alla tävlande och till våra sponsorer som frikostigt ställer upp och hjälper oss, men också till alla medlemmar som drar ett stort lass för att ”ro tävlingen i hamn”.

Resultat Gösadraget 2022