Gösadraget 2023

av | jun 24, 2023

Gösadraget 2023,

tävlingen hölls söndagen den 4 juni, men redan under lördagen ankom en del team. Regelverket tillåter inte för de tävlande att fiska i Rottnen de tre närmsta dagarna innan tävlingen.

Årets tävling var den 12:e i ordningen. Vädret var redan på morgonen mycket bra, lugnt med en blå himmel, vilket visade sig hålla hela dagen. Allt detta gjorde dagen till en behaglig stund på sjön.

Sjösättningen av de tävlande ekipagen löpte på i ett fint tempo med början redan vid ca kl 06.00. Nytt för året var den uppgraderade rampen med nya bryggor i dess anslutning. Det var 28 team som kom till start där deltagare kom från orter söder en linje Göteborg – Vänersborg – Jönköping. Startmötet tog sin början kl 08.00 och då var samtliga team på plats och redo. Vi gick då igenom reglerna för tävlingen, och i samband med det lottades tre team för besiktning av båt och utrustning.

Tävlingen tillåter metoderna spinnfiske, vertikal och trolling. När det gäller den tekniska utrustningen finns det inte några begränsningar, och liksom föregående år så deltog även team som fiskade från fiskekajak.

Klubbens ”ständige” sekreterare Stefan Söderberg var återigen utsedd till startman, och med förtjusning lät han ”oljudet” ljuda prick kl 08.30.

Under tävlingens gång rapporterades det in ett antal godkända gösar och gäddor.  Antalet gösar som räknas vid inmätningen är de tre längsta per team, och då med minimimåttet 50 cm. Tävlingens regler är att max fyra spö tillåts att ta med i båten under tävlingen. Då det är en C&R-tävling återutsätts all gös över 50 cm, men vid dagens tävling rekommenderades de tävlande att ta med den mindre gösen som var under 50 cm till hamnen. Detta för att ”lätta” lite på beståndet av mindre gös i sjön. Dessa fiskar skänktes till ortsbefolkningen som var på plats i stort antal för att titta på avslutningen och prisutdelningen. Mycket uppskattat initiativ till en stundande festmåltid tyckte publiken.

All fångstrapportering sker löpande efter hand som fångsten gjordes och då via mms. Det innebär att resultatlistan är klar endast en kort stund efter tävlingstidens slut.

Hur det gick för de olika teamen kan ses i resultatlistan här på hemsidan, men en summering säger att det mättes in totalt 59 gösar och 4 gäddor som var godkända. Av de 28 teamen var det 9 team som mätte in full pott, alltså tre godkända gösar, men det var också 9 team som blev helt utan godkända gösar. Längst gös togs av Team Zander Brothers 1 med en fisk på 75 cm.

Det togs också 4 gäddor över 70 cm där Team Bäcksill/Pinewood/Westin lade beslag på priset ”längsta gädda” med en fisk på hela 102 cm.

Team Zander Brothers 2 från Forserum blev tävlingens segrare med sammanlagt 213 cm.  Andra plats, som hade 205 cm, lade Team Poca Boat Sweden från Växjö beslag på. Tredje plats tog Team Zander Brothers 1 från Forserum hand om med 203 cm. Just denna placering hade teamet även vid tävlingen 2022, håller med andra ord en hög och stabil nivå på sitt fiske.

Årets prisbord var i år välfyllt med priser till de sju högst placerade teamen och där de tre första även fick priser i form av kontanter. Det var även pris till längsta gös och till längsta gädda. Priset för längsta gös var som traditionen säger, en glaspjäs i form av en fisk från Kosta Boda. Även i år var det vår medlem Crille Fred Andersson som fixar så att vi får det fina priset till prisbordet. Priset för längsta gädda var en tavla med en gädda som motiv. Tavlan är målad och skänkt av konstnären Stig Karlsson från Hovmantorp. Vandringspriset som är en glaspjäs, förses med det vinnande teamets namn och som får ha den i sin ägo till nästkommande års tävling. Detta priset har våra glasarbetande vänner, med Pelle Willysson i spetsen, på Kosta Boda hjälpt oss med.

Prisbordet erbjöd också de team som inte lyckats registrera någon godkänd gös eller gädda att delta i en lottdragning, där priset var en fiskeguidning med DC Lures i en sjö i Växjös närhet. Den lotten vann Team Oserigös.

Vi har under alla år haft Oxnabbens Båthamn som utgångspunkt för vår tävling. Den är perfekt för oss med en bra ramp som nu är uppgraderad med bra bryggor i dess anslutning. Vid denna tiden på säsongen finns det fortfarande gott om lediga bryggplatser, samt gott om parkering. Sist men inte minst så är också miljön mycket trevlig.

Liksom förra året så var det Folkets Hus som tar hand om försäljningen av morgonfikat, liksom fikat under eftermiddagen i samband med prisutdelningen.

Avslutningsvis ett stort tack till alla tävlande och till våra sponsorer som frikostigt ställer upp och stöder vår verksamhet, men också till alla medlemmar som drar ett stort lass för att ”ro tävlingen i hamn”.

//SFK Spinn

Resultatlista Gösadraget 2023