Gösadraget 2024

av | jun 12, 2024

Gösadraget 2024

Tävlingen hölls lördagen den 8 juni med 27 team på deltagarlistan. När starten gick kl 08.30 var startfältet reducerat till 24 team, då tre team inte kom till start.
Årets tävling var den 13:e i ordningen. Vädret dagarna innan var inte bra med framförallt mycket blåst. Prognosen inför dagen var inte heller någon höjdare med frisk vind och med ett regn i antågande. Det visade sig stämma med mycket frisk vind, medan regnet dess bättre uteblev nästan helt.
Sjösättningen av de tävlande ekipagen löpte på bra med början redan vid ca kl 06.00.
Startmötet tog sin början kl 08.00 och då var samtliga team på plats och redo för genomgång av reglerna för tävlingen.

Tävlingen tillåter metoderna spinnfiske, vertikal och trolling. När det gäller den tekniska utrustningen finns det inte några begränsningar, och liksom tidigare år så deltog även team som fiskade från fiskekajak.

Startmannen Stefan Söderberg var på plats, och med förtjusning lät han ”oljudet” ljuda prick kl 08.30.

Under tävlingens gång rapporterades det in ett antal godkända gösar och gäddor. Antalet gösar som räknas vid inmätningen är de tre längsta per team, och då med minimimåttet 50 cm.
Tävlingens regler är att max fyra spö tillåts att ta med i båten under tävlingen.
Då det är en C&R-tävling återutsätts all gös över 50 cm, men vid dagens tävling rekommenderades de tävlande att ta med den mindre gösen som var under 50 cm till hamnen. Detta för att ”lätta” lite på beståndet av mindre gös i sjön. Dessa fiskar skänktes till ortsbefolkningen som var på plats för att titta på avslutningen och prisutdelningen. Mycket uppskattat initiativ till en stundande festmåltid tyckte publiken.

All fångstrapportering sker löpande och efter hand som fångsten görs, och då via mms. Det innebär att resultatlistan är klar endast en kort stund efter tävlingstidens slut.

Hur det gick för de olika teamen kan ses i resultatlistan här på hemsidan, men en summering säger att det mättes in totalt 45 gösar och 7 gäddor som var godkända.
Av de 24 teamen var det 6 team som mätte in full pott, alltså tre godkända gösar. Att det var svårfiskat med anledning av den kraftiga blåsten förstår man också, då det var 11 team som blev helt utan godkända gösar. Längst gös togs av Team Zander Brothers 1 med en fisk på 80 cm. Att notera är att det är den längsta gös som tagits i tävlingen under de 13 år som den pågått.

Det togs också 7 gäddor över 70 cm där Team TBF lade beslag på priset ”längsta gädda” med en fisk på hela 111 cm, vilket är den längsta som tagits i tävlingen genom åren.

Team Zander Brothers 1 från Forserum blev tävlingens segrare med sammanlagt 225 cm, vilket är tävlingens längsta resultat. Andra plats, som hade 205 cm, tog Team TBF hand om medan Team Smeab blev fyra med 203 cm.

Årets prisbord var i år välfyllt med priser till de sju högst placerade teamen och där de tre första även fick priser i form av kontanter. Det var även pris till längsta gös och till längsta gädda.
Priset för längsta gös var som traditionen säger, en glaspjäs i form av en fisk från Kosta Boda. Även i år var det vår medlem Crille Fred Andersson som fixar så att vi får det fina priset till prisbordet. Priset för längsta gädda var en tavla med en gädda som motiv. Tavlan är målad och skänkt av konstnären Stig Karlsson från Hovmantorp.
Vandringspriset som är en glaspjäs, förses med det vinnande teamets namn och som får ha den i sin ägo till nästkommande års tävling. Detta priset har våra glasarbetande vänner, med Pelle Willysson i spetsen, på Kosta Boda hjälpt oss med.

Resultatlista Gösadraget 2024