Ny brygga i Stora Sandbäcksdammen

av | jun 14, 2024

Nuvarande brygga som leder ut till stora ön har nu gjort sitt efter ca 25 år. Med ekonomisk hjälp från Sparbanksstiftelsen Kronans ”Lokal pott” kommer nu den bryggan att ersättas av en flytbrygga.

Detta är möjligt då SFK Spinn har beviljats ett bidrag baserat på vår gjorda ansökan. Det innebär att vi erhåller 38 000 kr för inköp av den nya bryggan. Planeringen är att den ska läggas på plats under försommaren.

Överlämnandet av ”checken” gjordes i samband med prisutdelningen av vår tävling Gösadraget.

Ett stort tack till Sparbanksstiftelsen Kronan och Marcus Annell för den positiva hanteringen av vår ansökan.

//SFK Spinn, Tore Isaksson