Öring i Sandbäcksdammarna

av | apr 26, 2023

Efter beslut i styrelsen har vi nu gjort en första utsättning av öring i vårt klubbvatten. Det är Lilla och Tredje Sandbäcksdammen som nu har fått nya invånare. Det är öring av Heligeå-stammen.

När beslutet togs att sätta ut öring gäller det inte för Stora Sandbäcksdammen. Anledningen till det beslutet är att vi inte önskar ha någon reproduktion av öring, vilket skulle kunna vara en större risk i Stora dammen. Detta med anledning av att de då skulle ha tillgång till rinnande vatten via bäcken som mynnar ut där.

Storleken på öringen var från 7-8 hg med ett antal exemplar som låg på närmare 15 hg. Nämnas ska att den här öringen med förtjusning äter signalkräftor, så det blir en hjälp för oss att reducera det beståndet.

Nu är vår förhoppning att det här slår väl ut, för då stundar det nya utsättningar längre fram under säsongen.